Czeglédi Katalin nyelvész

Czeglédi Katalin

Bibliográfia

 

2005:

"Esztergom nevéről keleti kapcsolataink fényében" in: Átkelő Az Ister-Granum Eurorégió kulturális folyóirata 2005.1. 42-48. Észak-Kelet Régió Alapítvány, Piliscsaba.

 

2004:

"Magyarság, Európa és Kelet a földrajzi nevek fényében (Az ungar név kapcsán)" in: Varga Ákos - Varga Endre - Varga Géza - Varga Máté: Magyarság és Kelet A Magyarok világszövetsége által 2004. június 1-6. között rendezett őstörténeti konferencia válogatott előadásai CD-n. Irástörténeti Kutatóintézet.

"Attila neve és a földrajzi nevek" című 2004. május 21-én Tápiószelén a Blaskovics Napokon megtartott előadás írásban megszerkesztett változata in: Varga Ákos - Varga Endre - Varga Géza - Varga Máté Magyarság és Kelet A Magyarok világszövetsége által 2004. június 1-6. között rendezett őstörténeti konferencia válogatott előadásai CD-n. Irástörténeti Kutatóintézet.

"A magyar népnév, Megyer törzsnév a földrajzi nevek tükrében" című előadás, elhangzott: Harmatta János emlékkonferencián Budapest Természettudományi Múzeum Embertani Tár 2004:dec.16.

"A székely népnév és szócsaládja" in: Varga Ákos - Varga Endre - Varga Géza - Varga Máté: Magyarság és Kelet A Magyarok világszövetsége által 2004. június 1-6. között rendezett őstörténeti konferencia válogatott előadásai CD-n. Irástörténeti Kutatóintézet.

"Nyelvi kapcsolatainkról másképpen" in: Eleink - Magyar Őstörténet 2004. III. évf. 1. (5.) szám.

"A székely népnév és a földrajzi nevek" in: Ősi Gyökér Kulturális folyóirat Miskolci Bölcsész Egyesület XXXII. évf. 1. szám Miskolc 2004 február-március.

"A magyar csűnik szó és a földrajzi nevek" in: Hungarian Studies International Journal for Central European and Hungarian Studies Volume I. Kyoto, Japán.

"Variabilitás és nyelvhasználat a földrajzi nevekben" in: Az ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti tanszéke által 2001. októberében rendezett tudományos konferencia előadásainak tanulmánykötete. Budapest

 

2002:

"A földrajzi nevek és a magyar őstörténet (Az Iszter folyóról)" in: Eleink - Magyar Őstörténet I. évf. 2. szám.

 

2001:

"Földrajzi nevek és a magyar őstörténet. A Kárpát medence földrajzi neveinek keleti kapcsolatai ( Szinva )" in: Eltűntek, mint az avarok címmel a Szolnok megyei Múzeumok Igazgatósága és a Magyar Őstörténeti Munkaközösség 2001. szeptemberében rendezte konferencia előadásainak tanulmánykötete. (Megjelenés alatt).

"Ellentét és ekvivalencia a földrajzi nevek jelentésében" in: Az ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti tanszéke által 2000. októberében rendezett tudományos konferencia előadásainak tanulmánykötete. (Megjelenés alatt).

"A földrajzi nevek összehasonlító jelentéstani vizsgálatairól" in: Kontrasztív szemantikai kutatások. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához III. Tinta Könyvkiadó.

"A földrajzi nevek jelentésköre" in: Lexikális jelentés, aktuális jelentés, Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához III. Tinta Könyvkiadó.

 

2000:

"The name of Hungarian people hungar in the mirror of geographical names" in: Uralica No.12 (2000) Osaka, Japan. "A magyarok hungar neve a földrajzi nevek tükrében".

"Keleti gyökereink a földrajzi nevekben" in: Turán Új III. évf. I. szám, 2000. Február-március.

"A politika és a nyelvvédelem viszonya" in: Az ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti tanszéke által 1999. júniusában rendezett tudományos konferencia előadásainak tanulmánykötete. (Megjelenés alatt).

"Цегледи, Каталин, Мысли об эффективности преподавания русcкого языка" in: Pоссийский культурный центр Филиал Государственного Института русского языка им. А.С.Пушкина Венгерская асcоциация преподавателей русского языка и литературы, Тезисы докладов и выступлений 5-ой Международной научно-методической конференции 24-25 марта 2000 г. Будапешт пр. Андраши 120.

 

1999:

"Törzsneveink a földrajzi nevek tükrében" in: Turán Új II. évf. 5. szám, 1999. október-november.

"Poliszémia és homonímia a földrajzi nevekben" in: Poliszémia, homonímia . Az ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti tanszéke által 1998. októberében rendezett tudományos konferencia előadásainak tanulmánykötete. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához II. Tinta Könyvkiadó.

"Nyelvi azonosság a földrajzi nevek tükrében" in: Turán Új II. évf. 4. szám 1999. augusztus-szeptember.

 

1998:

Magyar nyelv kezdőknek (Tankönyv angol, német és orosz közvetítő nyelveken fordítási melléklettel és hanganyaggal. (Kézírat).

"Szinonímák a földrajzi nevekben (részletek)" in: A szinonimitásról. Az ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti tanszéke által 1997. Októberében rendezett tudományos konferencia előadásainak tanulmánykötete. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához I. Tinta Könyvkiadó.

 

1997:

"Somogy megye földrajzi neveinek magyar őstörténeti vonatkozásai (I. rész)" in: Avarok és honfoglaló magyarok Somogyban. Marcali 1997. Szerk. Karancz Gábor.

"A magyarokra vonatkozó népnevek a földrajzi nevekben" in: Magyar Őstörténeti Konferencia, Budapest 1995. November 20-21. Budapest, 1997. KRE BTK Magyar Őstörténeti Munkaközösség.

 

1996:

"Orosz nyelvi elemek a földrajzi nevekben" in: Debreceni Szlavisztikai Füzetek (Kézirat leadva).

"Jelzős szerkezetek a Volga-Urál vidéki földrajzi nevekben (részlet)" in: Debreceni Szlavisztikai Füzetek. 41-51.

Az 1996. április. 28-29. Pécs, JPTE Bölcsészettudományi Kar, Nemzetközi Szlavisztikai Konferencián Oтpaжeниe pуccкиx гpaммaтичecкиx cвoйcтв в тoпoнимичecкиx нaзвaнияx címmel tartott előadás anyagának megjelenése a konferencia kiadványában.

A. H. Halikov, Ocнoвы этнoгeнeзa нapoдoв cpeднeгo пoвoлжья и пpиуpaлья. Kaзaн, 1991., régészeti kiadványának fordítása a KRE BTK Történettudományi Intézetének felkérésére (Kézirat leadva).

 

1995:

"A - jak végű szavak vizsgálata a Volga vidéki földrajzi nevekben" in: IV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia, Budapest.

 

1994:

"Bírtokos jelölés a Volga vidéki földrajzi neveken" in: Studia Nova 2. Mundus Press, A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának tudományos közleményei. I. évfolyam 2. szám. 111-129.

"Számjelölés a Volga vidéki orosz használatú földrajzi neveken" In: Studia Nova I. Mundus Press, A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának tudományos közleményei. I. évfolyam 1. szám. 69-79.

"Csuvasia földrajzi neveinek morfológiai és szintaktikai szempontú feldolgozása" in: II. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia. Egyetemi Kiadó, Veszprém. 313-315.

 

1993:

"A Volga vidéki víznevek szerkezeti vizsgálata" in: III. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia . Miskolc.

 

1991:

"Rol` russzkovo jazüka v formirovanyii toponyimii Csuvasii" in: Nemzetközi Szlavisztikai Napok IV. Szerk. Gadányi Károly, Szombathely. 397-401.

"Orosz képzős földrajzi nevek Csuvasiában" in: Első Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia . Nyíregyháza. I. 299-302.

 

1988:

Kis orosz nyelvtan. Kisegítő nyelvkönyv az általános iskolák orosz nyelvkönyveihez. Kézírat magyar nyelven.

 

1987:

Orosz nyelvtan. Hangtan, alaktan, mondattan. Jegyzet a tanítóképző főiskola orosz szakkollégiuma hallgatói számára. Kézírat orosz nyelven.

 

1987-től: A földrajzi nevek hangtana, alaktana, jelentéstana. Kézírat.

 

1983:

"Csuvasia toponímiája" in: Tanulmányok . Esztergomi Tanítóképző Főiskola. 115-124.

 

1982:

"Catherine Contribution to the Microtoponymy of the Chuvash Republic" in: Chuvash Studies . Akadémiai Kiadó, Budapest.

 

1982-től: Csuvasföld és környéke földrajzi nevei közszói elemeinek szótára. Kézírat.

 

1977:

(mesefordítás) in: Mese a tölgyfa tetején. Csuvas mesék. Európa Könyvkiadó, Budapest.

 

1975-től:

Csuvasföld és környéke földrajzi neveinek szótára. Kézírat.